Sedan etableringen år 1989 har Redovisningsbyrå Junos AB specialiserat sig på extern redovisning, med huvudsaklig inriktning på mindre och små företag, oavsett dess juridiska former (AB, HB, KB, enskilda firmor eller föreningar).

Under drygt 20 år har vi hunnit skaffa oss en gedigen erfarenhet inom olika branscher. Vi har samarbetat och samarbetar fortfarande med företag som verkar inom IT – branschen, tandläkarpraktik, skönhetssalonger, restauranger, konditorier, livsmedelsgrossister, bilverkstäder, måleri- och lackeringsfirmor, butiker, installations- samt elektriska firmor, bokförlag, mäklarfirmor, företag inom hushållsnära tjänster och dylik. Vi har även erfarenhet av handel inom EU.

Vi arbetar med moderna bokförings- och skatteprogram där all redovisning och rapportering till Skatteverket sker via internet.

Våra uppdrag utför vi med ansvar och efter högt ställda etiska krav.

Junos AB har erforderliga ansvarsförsäkringar.