08 – 609 05 38 info@junos.se

Junos

Vi tar helhetsansvaret för ditt företags ekonomi

Förutom aktuell redovisning hjälper vi också till:

  • årsredovisningar för aktiebolag,
  • kvartalsrapporter för subjekt som ägnar sig åt EG-handel,
  • skatterådgivning,
  • löne – samt fakturaadministration