08 – 609 05 38 info@junos.se

Junos

Vi tar helhetsansvaret för ditt företags ekonomi

Klienten är viktigast för oss

Vi bedömer varje kunds behov av våra tjänster individuellt. Av den anledningen anpassar vi vår offert till kundens unika situation och beaktar företagets storlek, omsättning, kostnader, anställda etc.

Vårt grundläggande erbjudande omfattar:

  • kontering och bokföring av hela bokföringsunderlag
  • periodiska rapporter vars innehåll redovisar företagets aktuella ställning
  • skattedeklarationer avstämning av konton
  • fullständig bokslut och inkomstdeklarationer